Radio Ontmoeten

Stream

Radio-Stream

Radio-Stream

Radio-Stream

Radio-Stream

Ontmoeten

 

Onder het motto "ONTMOETEN" wil Stichting Ontmoeten Heusden 45 plussers die zich alleen voelen, bijeen brengen en verbinden,
om zo een bijdrage te leveren aan het scheppen en in stand houden van vriendschappelijke contacten tussen mensen.
Radio Ontmoeten is bedoeld voor de Heusdense luisteraar, de Ontmoet'er en zij die liever eerst lekker thuis luisteren
en zo kennismaken met het initiatief alvorens zich aan te melden/sluiten.

website: ontmoetenheusden.nl
Facebook: Ontmoeten Heusden