TV Programma's

Twee Heusdense wethouders over het coronavirus

Aflevering: 
94
Uitzending: 
zaterdag, 28 maart 2020 | 19:00

We kunnen er niet om heen. Het coronavirus heeft ons allemaal in zijn macht. De hele samenleving is ontwricht. Ziekenhuizen liggen vol, er sterven helaas vele landgenoten en streekgenoten. Ook in Heusden zijn mensen besmet en liggen in het ziekenhuis. De eerste inwoner van onze gemeente is inmiddels al overleden. Scholen zijn dicht, zorgcentra mogen geen bezoek meer ontvangen, er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt, kassamedewerkers in winkels worden beschermd door plastic platen, de logistiek draait op volle toeren. Maar hoe gaat het in de gemeente Heusden. Presentator Leo Swaans heeft twee betrokken wethouders uitgenodigd die een groot gedeelte van de dag met dit coronavirus bezig zijn, nl. Thom Blankers (werk & economie) en Peter van Steen (zorg & jeugd).

Met Blankers spreekt Swaans onder andere over de gevolgen voor de bedrijven en zzp’ers. Waar kunnen zij terecht? Wat is de rol van de gemeente hierin, naast het volgen van de landelijke richtlijnen? Maar ook de problemen rondom arbeidsmigranten worden besproken. Ze wonen met velen en dicht op elkaar of ze vertrekken naar hun thuisland, wat weer gevolgen heeft voor het vervangen van deze arbeidsplaatsen. En is er een gemeentelijk financieel potje om de eerste gaten te vullen? Wat kan de gemeente doen bij bv bedrijven in de toeristische sector?

Met Van Steen wordt gesproken over de gevolgen in de zorg. Kunnen de huisartsen hun taak nog vervullen. Wat is de impact nu zorgcentra gesloten zijn voor vrijwilligers en familieleden? Wat betekent het als de zorgboerderij dicht is en veelal oudere inwoners nu plotseling een dementerende partner thuis hebben. Hoe verloopt het onderwijs op afstand? En stel dat gezinnen geen laptop of IPad hebben om thuisonderwijs te volgen?

Het personeel op het gemeentehuis probeert alle basale dienstverlening uit te voeren. Ook hier wordt veelal thuis gewerkt. Burgemeester en wethouders zijn een kaartenactie gestart om inwoners een hart onder de riem te steken. Inmiddels zijn er al vele initiatieven van bedrijven, instellingen en individuele inwoners opgestart. De uitzending wordt afgesloten met een aantal tips van beide wethouders aan de inwoners.

Het programma wordt herhaald op zondag 29 maart om 20.00 uur. 

Op gepaste afstand v.l.n.r. wethouder Peter van Steen, wethouder Thom Blankers en  HTR-presentator Leo Swaans (foto Ad Kraamer)
Presentatie: 

Vlaamse Top 10

Uitzending: 
dinsdag, 24 maart 2020 | 19:30

Door de nieuwe maatregelen van het kabinet inzake het coronavirus gaat de raadsvergadering van de gemeente Heusden vanavond om 19.30 uur niet door ! HTR-tv zendt daarom de Vlaamse Top 10 uit.

De gave Gods

Aflevering: 
51
Uitzending: 
vrijdag, 20 maart 2020 | 19:00

In aflevering 51 is de actuele dreiging van het Coronavirus voor presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen aanleiding om op zoek te gaan naar de gevaren van besmettelijke ziekten in het verleden. Op de vestingwal van Heusden stellen zij vast dat besmettelijke patiënten al eeuwenlang zoveel mogelijk worden geïsoleerd van de rest van de samenleving. Helemaal aan de rand van de stad stond in de zeventiende eeuw het pesthuis. De pest, die al in de middeleeuwen met enige regelmaat de omgeving teisterde, werd gezien als straf van God voor het zondige leven van de mens. De ziekte werd dan ook vaak aangeduid als ‘de gave Gods’. Besmette woningen kregen een baal of bos stro voor de deur, zodat iedereen wist welke huizen gemeden moesten worden. De zorg voor de pestlijders werd toevertrouwd aan een pestmeester of pestdokter, die speciale, beschermende kleding droeg. Was iemand aan de pest overleden, dan mocht zijn of haar woning zes weken lang niet betreden worden. Frappant is dat op de plaats van het pesthuis in Heusden tot ver in de twintigste eeuw de zogeheten ‘ziekenbarak’ stond, waar besmettelijke patiënten werden verpleegd.

In het Streekarchief laat Van Engen een document zien uit 1625. In dat jaar maakte de pest in Heusden zoveel slachtoffers dat het stadbestuur bepaalde dat de doodskisten zo plat mogelijk moesten worden gemaakt, omdat men bang was dat men anders op het kerkhof geen plaats had voor alle doden. 

Verschillende archiefstukken uit de negentiende eeuw hebben betrekking op het uitbreken van cholera. In het archief van de gemeente Drunen zijn een paar heldere waarschuwingen bewaard, waarin de inwoners van Drunen werd opgeroepen om matig en regelmatig te leven, en hygiënische maatregelen te nemen. Tegelijk werd geprobeerd om eventuele paniek weg te nemen. Een ‘opgeruimde gemoedstemming’ was immers het beste wapen tegen besmetting. Een ander geschrift beveelt een rotsvast vertrouwen op God aan als beste middel tegen de ziektedreiging.

Een Drunens register waarin rond 1900 de aangiften werden genoteerd van lijders aan een besmettelijke ziekte maakt duidelijk dat op dat moment alweer andere ziekten slachtoffers maakten, zoals tyfus en roodvonk.

Zo komen Swaans en Van Engen tot de conclusie dat er door de eeuwen heen bij de bestrijding van besmettelijke ziekten niet zo gek veel lijkt te zijn veranderd: de nadruk op isolatie en een goede hygiëne, en angst en onzekerheid over de afloop zijn van alle tijden!

De Heusdense ziekenbarak (foto: SALHA)
Zeventiende-eeuwse afbeelding van een pestdokter (‘Doctor Schnabel’)
Publicatie van de gemeente Drunen in verband met cholera, 1866 (foto: SALHA)
Presentatie: 
Gast(en): 

Koninklijke Onderscheiding

Uitzending: 
vrijdag, 13 maart 2020 | 19:00

HTR-TV zendt vanavond vanaf 19.00 uur uit de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw Rina van Engelen-van de Ven uit Vlijmen.

Impressie werkwijze gemeentehuis in Vlijmen

Uitzending: 
donderdag, 12 maart 2020 | 19:00

HTR-TV zendt donderdagavond 12 maart vanaf 19.00 uur op ZIGGO kanaal 42 een impressie uit van de werkwijze op het gemeentehuis in Vlijmen. Op de prioriteitenlijst staat samenwerking op alle afdelingen. De herindeling van het Greunsvenpark, parkeren, veiligheid en waterberging komen aan bod. De “mogelijkmakers” laten u een kijkje nemen achter de schermen.

Pagina's