TV Programma's

Carnaval 2020

Uitzending: 
zaterdag, 7 maart 2020 | 19:00

HTR-TV zendt op veler verzoek een overzicht uit van carnaval 2020 !

  • Sleuteloverdracht voor de jeugd en volwassenen
  • Het bouwen van carnavalswagens
  • Hoe oud is Knotwilgendam?
  • De regionale carnavalsoptocht in Haorendam

Hoe gaat het nu met Theo Verbruggen

Uitzending: 
donderdag, 5 maart 2020 | 19:00

Ruim 25 jaar was freelance journalist Theo Verbruggen een bekend Brabants gezicht bij het NOS journaal. Totdat hij te horen kreeg dat per 1 januari j.l. zijn diensten niet langer meer nodig waren.
Deze mededeling viel hem rauw op zijn dak want hij was daar nog helemaal niet aan toe. Elke ochtend weer was het de vraag wat er nu weer op zijn pad zou komen en waar hij naartoe gestuurd werd. Hij zat bovenop het nieuws en heeft heel veel heftige gebeurtenissen gezien en van dichtbij meegemaakt. Sinds 1 januari is er dus veel veranderd in zijn leven. Het werd stiller en minder hectisch.
In deze aflevering van ‘Anders dan Anders’ vertelt Theo aan presentatrice Jacqueline Fenn hoe het momenteel met hem gaat. Waar hij nu mee bezig is. Maar ook vertelt hij over vroeger. Zijn jeugdjaren. Over echt niet weten wat hij eigenlijk wilde worden en zijn zoektocht naar wat dan wél. Hoe hij na jaren in de bijstand gezeten te hebben uiteindelijk in het omroepwereldje belandde en bij de NOS terecht kwam. En als primeur stelt hij zijn nieuwe liefde aan de kijkers voor!

Presentatie: 

Ontwikkelingen d’Oultremontcollege

Aflevering: 
93
Uitzending: 
zaterdag, 29 februari 2020 | 19:00

In de gemeente Heusden is er, naast de 16 basisscholen, slechts één school voor voortgezet onderwijs, nl. het d’Oultremontcollege in Drunen. Een school voor mavo, have en vwo. Onlangs werd bekend dat directeur Ard van Aken per 1 april aanstaande benoemd is als rector van het Mill Hill College in Goirle. Van Aken is ruim vier jaar directeur in Drunen. Voor onderwijsinhoud en personeelsaangelegenheden zijn de adjunct-directeuren met name belast. 

Presentator Leo Swaans ontvangt directeur Ard van Aken en Claudia Bolluijt, een van de drie adjunct-directeuren van het d’Oultremontcollege. Met Van Aken gaat hij in op zijn opmerkelijke switch om na vier jaar een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ook wordt gesproken over zijn opvolging. Verder bespreken zij onder andere de huisvestiging van het huidige gebouw, nu en in de toekomst, de veiligheid op school, de school-thuis route en de financiële middelen.

Met Bolluijt spreekt Swaans de nieuwe onderwijskundige richting die de school een aantal jaren geleden is ingegaan. En wat vinden ouders, leerlingen, basisscholen én docenten hiervan. Ook de krapte op de arbeidsmarkt komt ter sprake. Binnenkort gaan alle leerlingen van groep 8 zich weer inschrijven op een van de scholen voor voortgezet onderwijs. Claudia Bolluijt bespreekt het traject met betrekking tot leerlingenwerving.

Brugklas leerlingen d’Oultremontcollege (foto d’Oultremontcollege)
Leerlingen van het promotieteam van het d’Oultremontcollege (foto d’Oultremontcollege)
Vlnr Ard van Aken (directeur) en Claudia Bolluijt (adjunct-directeur) van het       d’Oultremontcollege. Rechts HTR-presentator Leo Swaans (foto Ad Kraamer)
Presentatie: 

Hoe oud is Knotwilgendam?

Aflevering: 
50
Uitzending: 
vrijdag, 21 februari 2020 | 19:00

Het HTR-televisieprogramma Het Streekarchief is alweer toe aan zijn vijftigste aflevering. Die aflevering, te zien vanaf vrijdag 21 februari, krijgt een feestelijk tintje: presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen storten zich op het carnaval! Zij treffen elkaar naast een knotwilg bij Vlijmen. Sinds lange tijd immers draagt Vlijmen in carnavalstijd de naam Knotwilgendam. Naar verluidt is de carnavalstraditie in Vlijmen nog ouder dan in Oeteldonk. In deze aflevering proberen Swaans en Van Engen daarvoor het bewijs te vinden. Feit is dat het carnavalsfeest voortkomt uit de eeuwenoude vastenavondviering. Die liep in de loop van de negentiende eeuw in veel plaatsen steeds meer uit de hand. In ’s-Hertogenbosch bijvoorbeeld dreigde de bisschop in 1881 met een verbod. Daarop smeedde een aantal inwoners daar plannen voor een meer beschaafde vorm van carnaval, dat werd gekoppeld aan het verhaal rond Oeteldonk. Sindsdien verandert de stad met carnaval jaarlijks in een dorp, waar lieden van het platteland voor eventjes de dienst uit maken. Deze vorm van carnaval is er in ’s-Hertogenbosch sinds 1882.

Toevallig is dat ook het geboortejaar van Piet van Oijen (1882-1962). Deze bekende Vlijmenaar trok er zijn leven lang als kolenhandelaar op uit met zijn hondenkar. Piet was een kleurrijke figuur, die veel van zijn herinneringen op papier heeft gezet. Daarbij nam de zelfverklaarde ‘grootste Vlijmense dorpspoliticus’ vaak geen blad voor de mond. Decennialang was hij ook de grote inspirator van de Vlijmense carnavalsviering. Jaarlijks greep hij de optocht aan om zaken uit het dorp op ludieke wijze aan de kaak te stellen. Volgens Piet zou zijn vader al in 1862 in Vlijmen carnaval hebben gevierd. Maar betekent dat werkelijk dat  Carnavalsvereniging Knotwilgendam de  oudste is van Nederland?

De geschriften van Piet van Oijen geven veel interessante informatie over het Vlijmense carnaval. Aan het begin van de twintigste eeuw zagen pastoor en burgemeester zich genoodzaakt om de festiviteiten in te dammen. Zo werd het dragen van maskers enige tijd verboden. Na een korte onderbreking werd de viering in de jaren twintig weer nieuw leven ingeblazen. Voortaan werd prins carnaval jaarlijks weer ingehaald, aanvankelijk vanaf het station, later vanaf café De Hut. Zelfs na zijn overlijden hield Piet van Oijen de gemoederen nog bezig. Met een aantal carnaveleske bepalingen in zijn testament haalde hij postuum nog de internationale pers. Ook in de carnavalskrant van Knotwilgendam spreekt Piet van Oijen de Vlijmense feestvierders vanuit de hemel nog jaarlijks toe.

Swaans en Van Engen besluiten de uitzending in het Streekarchief in Heusden, waar ze onder meer een proces-verbaal uit 1912 opdiepen, waarbij Vlijmenaren in carnvalstijd werden bekeurd wegens het dragen van een masker. Uiteraard komen ook de geschriften van Piet van Oijen op tafel.

Carnavalsvierders in Vlijmen, omstreeks 1930 (foto: SALHA)
In 1962 werd Piet van Oijen tot ridder geslagen van het ‘Lompeind’ (foto: Ton Feijen/SALHA)
Presentatie: 

Pagina's