TV Programma's

Inbraakpreventie

Aflevering: 
66
Uitzending: 
zaterdag, 24 juni 2017 | 19:00

Komend weekend zendt de Heusdense Televisie en Radio Stichting (HTR) een nieuwe aflevering uit van ‘De tafel van Heusden’. 

De zomervakantie nadert. Tijd om aandacht te schenken aan de inbraakgevoeligheid van onze woningen. Wat doen we al goed om te voorkomen dat het inbrekersgilde tijdens onze afwezigheid in de vakantie toeslaat? Welke rol kun je als inwoner van de gemeente zelf betekenen? En wat kunnen we met z’n allen nog verbeteren om in ieder geval geen slachtoffer te worden van ongewenst bezoek? In deze 66e uitzending praat presentator Leo Swaans met een drietal deskundigen.

Willem van Woerkom is oud agent van politie en de oprichter van de succesvolle buurtpreventieteams in onze gemeente. In 2016 werd het vrijwilligersteam BPT Drunen zelfs Doener van de Heusden.
Heidi de Hart is beheerder en coördinator van de Buurt Whatsapps die nagenoeg overal in de gemeente Heusen worden ingezet.
Edwin Bok is beroepsmatig betrokken bij inbraakpreventie. Hij is de deskundige om burgers voor te lichten wat ze zouden kunnen doen om hun eigen woning onaantrekkelijk te maken voor inbrekers. Hij gaat onder andere in op een nieuwe manier van inbreken door middel van het zogenaamde kerntrekken.
De uitzending wordt afgesloten met een aantal tips die voor de zomervakantie van belang kunnen zijn.

De HTR-uitzending op Ziggokanaal 42 is op zaterdagavond 24 juni om 19.00 uur. Het programma wordt herhaald op zondag 25 juni om 20.00 uur. 

Presentatie: 

De kerken van Hedikhuizen

Aflevering: 
24
Uitzending: 
vrijdag, 16 juni 2017 | 19:00

De kerken van Hedikhuizen in Het Streekarchief

Vanaf vrijdag 16 juni zendt de Heusdense Televisie en Radio (HTR) weer een nieuwe aflevering uit van Het Streekarchief. In Het Streekarchief vertelt streekarchivaris Hildo van Engen, directeur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena, iedere maand kort over bijzondere archiefstukken die veilig opgeborgen liggen in het Streekarchief in Heusden.
De 24e uitzending bezoeken Van Engen en presentator Leo Swaans de kerken in Hedikhuizen. Weliswaar een klein dorpje, maar het heeft wel een rijke kerkelijke geschiedenis met maar liefst drie Lambertuskerken.
Hedikhuizen wordt al in de tiende eeuw genoemd, toen het door de Duitse keizer werd geschonken aan de bisschop van Luik. Zo kwam de kerk van Hedikhuizen in bezit van het kapittel van Sint-Jan in Luik. De band met Luik verklaart de plaatselijke patroonheilige: Lambertus. Hedikhuizen lag helemaal aan de noordrand van het oude bisdom Luik. In 1285 werd Hedikhuizen overgedragen aan de abdij van Berne. Hedikhuizen, de oudste parochie in het Bovenland van Heusden, omvatte lange tijd ook Luttelherpt, Bokhoven (tot 1369) en het noordelijke deel van Haarsteeg. 

Het ‘protestantse kerkje’ Aan de Maasdijk in Hedikhuizen staat een kerkgebouw dat er nu merkwaardig uitziet. Het is het middeleeuwse parochiekerkje van Hedikhuizen, dat tijdens de Reformatie (1598) in handen kwam van de protestanten. De protestantse gemeente Hedikhuizen was zo klein dat gedurende enige tijd een combinatie met Herpt is gemaakt. Rond 1920 besloot de gemeenteraad van Hedikhuizen om kerk en toren te slopen, maar nadat hiertegen verzet rees, werd deze beslissing bij Koninklijk Besluit nietig verklaard. De Romaanse toren was van hoge ouderdom: het onderste gedeelte was van tufsteen, uit het midden van de twaalfde eeuw, de bovenste helft was een veertiende-eeuwse verhoging uitgevoerd in baksteen. In de nacht van 4 op 5 november 1944 zochten vijftig personen hier een schuilplaats. Duitse militairen hadden springstof aangebracht. De groep schuilende personen verstopte de ladder die nodig was om de springstof te ontsteken, zodat zij tijdig konden vluchten toen de ladder werd opgeëist. De toren werd daadwerkelijk opgeblazen. De overblijfselen van de kerk konden nog worden hersteld, de toren was echter voorgoed verloren.
Waterstaatskerk Na de Reformatie waren de katholieke inwoners van Hedikhuizen aangewezen op een (schuur)kerk in Haarsteeg, waar vanaf 1692 een eigen pastoor kwam. Daarmee lag het zwaartepunt van de parochie Hedikhuizen wel in Haarsteeg. Dat zinde de inwoners van Hedikhuizen niet erg. Men deed nog een poging (bij de koning) om het oude kerkje, waar immers maar een handvol protestanten bijeenkwam, opnieuw in handen te krijgen. Om dit te voorkomen werden de kerkdiensten er ineens bezocht door protestanten uit Heusden, Herpt en Well, zodat er in plaats van vijf zo’n vijftig gelovigen in de kerk bijeenkwamen. In 1846 werd de parochie gesplitst in twee afzonderlijke parochies: Haarsteeg en Hedikhuizen. In Hedikhuizen werd geld verzameld voor de bouw van een eigen kerk, waarvan de bouw ook in 1846 begon. Pastorie en schip van de nieuwe kerk vormden één geheel, in een soort boerderijstijl. Pas later zou een toren gebouwd worden. In 1944 werd ook deze toren opgeblazen, en werd de kerk zelf grotendeels verwoest. De pastorie bleef behouden. Tijdelijk diende de biljartzaal van het tegenovergelegen café als noodkapel, totdat de overblijfselen van de kerk waren omgebouwd tot noodkerk.

Twintigste-eeuwse kerk
In 1960 bleek dat Hedikhuizen in het kader van herstelmogelijkheden van oorlogsschade toch nog in aanmerking kwam voor de bouw van een nieuwe kerk. Die werd snel ontworpen door architect Hub. Baijens uit Heusden. Een opvallend ontwerp, met vierkant grondplan, zodat het priesterkoor de gehele breedte besloeg. 140 zitplaatsen. Geen pastorie. In 1963 werd deze derde Lambertuskerk van Hedikhuizen geconsacreerd. De bouwstijl doet denken aan de Bossche School. De parochie Hedikhuizen is enkele jaren geleden opgegaan in de parochie Wonderbare Moeder. Het kerkgebouw is verkocht, en dient nu als woning en bedrijfsruimte. 

De uitzending van Het Streekarchief is te zien op Ziggokanaal 42 vanaf vrijdag 16 juni om 19.00 uur. Daarna worden de uitzendingen met enige regelmaat herhaald.

De middeleeuwse Lambertuskerk aan de Hoge Maasdijk. Oorspronkelijk een katholieke kerk, vanaf 1598 het ‘protestantse kerkje’. De foto dateert van 1934. Bron foto: SALHA
De Lambertuskerk (Waterstaatskerk) van 1846. Verwoest in 1944. Bron foto: SALHA
De laatste Lambertuskerk in de stijl van de Bossche School, 1960-2011. Bron foto: Dorpsvereniging Hedikhuizen
Presentatie: 
Gast(en): 

Q-KOORTS..EEN STILLE RAMP

Uitzending: 
donderdag, 1 juni 2017 | 19:00

Q-KOORTS..EEN STILLE RAMP

Na de Q-koortsuitbraak in Herpen (2007) zijn minimaal 74 mensen hieraan overleden. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er nog veel meer doden te betreuren die aan de gevolgen hiervan zijn bezweken. Die destijds niet herkend of erkend werden.

Maar nog steeds zijn er heel veel mensen in heel Nederland die nog dagelijks de gevolgen van Q-koorts aan den lijve ondervinden. Door hun ziekte hun werk kwijtgeraakt zijn. Met alle gevolgen van dien. Of nog steeds geconfronteerd worden met onbegrip of onwetendheid over Q-koorts. 

Voor deze doelgroep is er vijf jaar geleden door het Ministerie van Volksgezondheid het advies- en steunpunt Q-support in het leven geroepen. Q-support ondersteunt Q-koorts patiënten met o.a. medisch- en juridisch advies, voorlichting, beweegtrainingen enz. Helaas dreigt per 1 oktober een einde aan dit steunpunt te komen waardoor er honderden Q-koorts patiënten in de kou komen te staan.

Jacqueline Fenn praat met Annemieke de Groot, directeur van Q-support over de gevolgen die dit voor deze groep patiënten gaat hebben.

Uitzending Anders dan Anders op donderdag 1 juni vanaf 19.00 uur op HTR-TV, kanaal 42 Ziggo

Presentatie: 

De bibliotheek in Heusden

Aflevering: 
65
Uitzending: 
zaterdag, 27 mei 2017 | 19:00

Komend weekend zendt de Heusdense Televisie en Radio Stichting (HTR) een nieuwe aflevering uit van ‘De tafel van Heusden’. 

In deze 65e uitzending praat presentator Leo Swaans met Elisabeth Eyl en Annique Heijmans. Per 1 februari 2017 startte Elisabeth Eyl als nieuwe directeur van de bibliotheek in Heusden. Gelijktijdig startte Annique Heijmans als programmamaker aan dezelfde bieb. De bibliotheek Heusden heeft vestigingen in Drunen, Oudheusden en Vlijmen en is de best bezochte instelling van de gemeente.

Eyl studeerde onder andere kunsthistorie en was eerder directeur van een aantal bibliotheken in Amsterdam. Heijmans studeerde onder andere beeldende kunsten en kunsthistorie. Zij werkte eerder onder andere als freelancer. Beiden maakten, onafhankelijk van elkaar, de stap van Amsterdam naar Heusden. 

In het gesprek met Leo Swaans wordt onder andere ingegaan op hun overstap van Amsterdam naar Heusden, de opdracht die ze hebben gekregen van het bestuur, de vijf bibliotheekfuncties zoals deze zijn omschreven in de bibliotheekweg uit 2015 en de projecten die de dames willen ontwikkelen om de bibliotheek nog meer het ontmoetingscentrum van Heusden te laten worden. En natuurlijk wordt de uitzending afgesloten met nog wat boektips.

De HTR-uitzending op Ziggokanaal 42 is op zaterdagavond 27 mei om 19.00 uur. Het programma wordt herhaald op zondag 28 mei om 20.00 uur. 

Bibliotheek gemeente Heusden
Bibliotheek gemeente Heusden
Bibliotheek gemeente Heusden
Presentatie: 

Pagina's